top of page

Perinatale kinesitherapie = de begeleiding van moeders voor én na de bevalling.


Tijdens de prenatale kinesitherapie worden aanstaande moeders voorbereid op de bevalling, (o.a. het aanleren van ademhalingstechnieken). Daarnaast speelt de kinesitherapeut een belangrijke rol in het verlichten van lichamelijke ongemakken (rugklachten - bekkenklachten) die zich kunnen voordoen tijdens de zwangerschap.


De zwangerschap en bevalling hebben een niet te onderschatten impact op het lichaam van de vrouw: een verzwakking van bekkenbodem-, buik- en rugspieren is onvermijdelijk. Na een rustperiode van 6 à 8 weken na de zwangerschap, is de vrouw voldoende gerecupereerd en klaar voor de aanvang van een postnataal oefenprogramma.

 

In eerste instantie richten we ons op het verstevigen van de bekkenbodemspieren. Dit ter preventie van incontinentieproblemen en om verzakkingen van inwendige organen te voorkomen. Eenmaal een goede bekkenstabiliteit verkregen is, komen de spierversterkende oefeningen voor de buik-, rug- en beenspieren aan bod. Naarmate de therapie vordert, wordt de moeilijkheidsgraad en de intensiteit van de oefeningen geleidelijk aan opgevoerd.


Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de eventuele gevolgen van de nieuwe belastingen op het lichaam van de moeder, door de verzorging van het kind. Deze nieuwe activiteiten kunnen  een (over)belasting veroorzaken ter hoogte van de schouders, nek, rug en armen. Ook deze ongemakken worden opgenomen in het postnatale kinesitherapie.

PRAKTISCH

Prenatale kinesitherapie omvat 9 sessies, op medisch voorschrift, die zowel vóór als na de bevalling kunnen gebruikt worden (pre- en postnataal).  Bij klachten kunnen er gewone kiné-behandelingen (max. 2x 9 sessies per aandoening) ingeschakeld worden. 

bottom of page